0 (246) 232 60 44
USD:   EUR:

AKSU ENERJİ – YATIRIMLARIMIZ YENİLENEBİLİR ENERJİYE

Geleceğimiz için en büyük yatırımlarımızı yenilenebilir enerjiye yapıyoruz. Ülkemizin geleceği ve daha güzel bir dünya için çalışıyoruz.

Türkiye Elektrik Kurulu Gücü

 • Doğalgaz;%24,42
 • Hidroelektrik;%29,97
 • Rüzgar;%11,01
 • Kömür;%20,31
 • Biyokütle;%1,94
 • Jeotermal;%1,60
 • Güneş;%10,11
 • Diğer;%0,64

2023 Ağustos Ay sonu İtibari ile Ülkemiz Elektrik Enerjisi Kurulu Gücü 105.417 MW’tır.

Türkiye Elektrik Enerjisi Üret. Mik.

 • Doğalgaz;%21,63
 • Hidroelektrik;%20,75
 • Rüzgar;%10,13
 • Kömür;%34,51
 • Biyokütle;%2,94
 • Jeotermal;%3,33
 • Güneş;%6,04
 • Diğer;%0,67

2023 Ağustos Ay Sonu İtibari ile Ülkemizde Üretilen Elektrik Enerjisi 217.380 GWH’tir.

HAKKIMIZDA

Aksu Enerji ve Ticaret AŞ. 21 Kasım 1985 yılında 30 kurucu ortak tarafından kurulmuştur.

 Çayköy Hidroelektrik  Santrali Türkiye’de Yap-İşlet-Devret modeliyle kurulan ilk santral özelliğine sahiptir. Şirketimizin tamamı halka açık olup; Sermaye payı %10’u geçen ortağı bulunmamaktadır.

KURUMSAL

Ortaklık Yapımız

Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı 150.000.000 TL’dır. 33.000.000- TL’lık kısmı ödenmiştir. Şirketimiz paylarının tamamı halka açık olup, B Grubu payları BİST, Ulusal Pazarda AKSUE kodu ile işlem görmektedir.