0 (246) 232 60 44
USD: 6.7124   EUR: 7.2518

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1 – PAY SAHİPLERİ

1.1 Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

  • Şirket organlarının yanı sıra mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan “Pay Sahipleri ile ilişkiler Birimi”, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynar. Bu doğrultu da şirketimiz bünyesinde Pay Sahipleri ve İlişkiler Birimi oluşturulmuştur.

Birim Sorumlusu: Mehmet ÇETİNLİ

Mimar Sinan Caddesi Miralay İşhanı Kat:2/77 ISPARTA

Telefon: 0246-232 60 44  email: aksue@aksuenerji.com.tr

Birim Personeli: Nükhet İPEKLER

Mimar Sinan Caddesi Miralay İşhanı Kat:2/77 ISPARTA

Telefon: 0246-232 60 44  email:aksue@aksuenerji.com.tr

1.1.2      Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak şirketimizin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

 

1.2 Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

1.2.1 Şirketimizde, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler güncel olarak elektronik ortamda Türkçe ve İngilizce olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Dönem içinde pay sahiplerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde ortaklar arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır. Özel denetim isteme hakkı bilgi alma hakkının bir parçasıdır. Bu çerçevede, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde, bilgi alma ve inceleme hakkının daha önce kullanılmış olması koşuluyla, belirli olayların incelenmesi için özel denetim istemeyi, gündemde yer almasa dahi, her pay sahibinin bireysel olarak genel kuruldan talep edebileceği yönünde bir hüküm esas sözleşmeye konulabilir. Dönem içerisinde pay sahiplerinin şirketten özel denetim istekleri olmamıştır. Özel denetim şirket işlemlerindeki yolsuzluk iddialarının araştırılması için etkin bir yöntem olduğundan, şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınır. Ana sözleşmemizde Özel Denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Dönem içerisinde Özel Denetçi tayini talebi olmamıştır.

Raporun Tamamını İndirmek İçin Tıklayınız