Çay Köy HES

AMACI: DSİ raporlarına göre 1961-1984 periyodunda Aksu –Yenice su kaynağının gözlemleri sonucunda elde edilen su geliri değerlerine göre içme suyu ve sulama suyu ihtiyaçları karşılandıktan sonra eğirdir gölünün yılda ortalama 73,31x10 devir edileceği hesaplanmıştır. Eğirdir gölüne bırakılan bu suyun elektrik enerjisi üretiminde kullanılması için Isparta’da AKSU ENERJI VE TİÇ.AŞ. şirketi oluşturularak çalışmalarına başlamıştır. Enerji ve tabi kaynaklar bakanlığı enerji dairesi başkanlığı ile 19 şubat 1986 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşme ile Çayköy hes santralinin kurulup işletilmesi izni alındığından tesisin yapılma işlemine bir fiil başlanmıştır.