Yönetim ve Denetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

 28 Nisan 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulumuznun görev süresi 2019 yılında yapılacak 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar devam edecektir.Yönetim Kurulu’ nun yetki sınırları, Şirket Esas Mukavelesi, Türk Ticaret   Kanunu   Hükümleri   ve Yönetim Kurulu’nun 28.04.2016 gün ve 498 sayılı  kararı   ile   kabul   edilen   imza   sirküleri 28 Nisan  2016  tarihli Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilmiştir.

 Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ “ de göz önünde bulundurularak;Kayhan GİRİTLİOĞLU ve Şinasi OLGUN’un 15.03.2016 tarihli  dilekçeleri, Bağımsızlık Beyan/Taahhüt’ü, Özgeçmiş (CV) incelenerek 28 Nisan 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere 3 yıl süreyle Genel Kurul tarafından seçilmiştir.

İsmail Atilla SÜLDÜR - Yönetim Kurulu Başkanı


Taner MİRZA - Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

 

Vedat AKYOL - Yönetim Kurulu Üyesi 
 

Hasan HÜSEYİN UYSAL - Yönetim Kurulu Üyesi 

 

DR.AHMET PAŞAOĞLU - Yönetim Kurulu Üyesi


Kayhan GİRİTLİOĞLU -  Bağımsız Yönetim kurulu Üyesi

 

Şinasi OLGUN -  Bağımsız Yönetim kurulu Üyesi