0 (246) 232 60 44
USD: 31.3424   EUR: 33.8913

AKSU ENERJİ ve TİCARET AŞ.

Aksu Enerji ve Ticaret AŞ. 21 Kasım 1985 yılında 30 kurucu ortak tarafından 100 TL sermaye ile kurulmuştur.

  • DCIM100MEDIADJI_0017.JPG
  • DCIM100MEDIADJI_0017.JPG

Şirket 3096 sayılı Yap-İşlet Devret Modeli ile 04 Eylül 1985 tarih ve 18858 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Türkiye Elektrik kurumu dışındaki kuruluşlara elektrik enerjisi üretim tesisi kurma ve işletme izni verilmesi esaslarını belirleyen yönetmelik hükümleri uyarınca 19-02-1986 tarihinde Isparta ili dahilinde Eğirdir-Çayköy mevkiinde 2X6.5=13MW(32,8 Milyon KWH) kurulu gücünde Aksu-Çayköy Hidro Elektrik Santrali sözleşmesini İmzalamış ve santral 08-12-1989 tarihinde işletmeye alınmıştır. Santralin işletme süresi 49 Yıldır. Türkiye’de Yap-İşlet-Devret modeliyle kurulan ilk şirket özelliğine sahiptir.

Şirketimizin tamamı halka açık olup; Sermaye payı %10’u geçen ortağı bulunmamaktadır.

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi olup; Bu günkü tavan sermayesi 150 Milyon TL.-‘dır. 23-24 Aralık 1999 tarihinde yapılan sermaye artırımı ile şirketin sermayesinin %15.52’si 81 Bin TL.-‘lık kısmı borsada halka arz edilerek Ödenmiş Sermayesi 522 bin TL’sına artırılmış; Hisselerimiz 04 Ocak 2000 tarihinden itibaren İMKB’sı Ulusal Pazarda işlem görmeye başlamış, 20 Aralık 2000 tarihinde de 3 kat(% 300) tamamı iç kaynaklardan (Hisse senedi ihraç primi) olmak üzere sermaye artırımı yaparak ödenmiş sermayesini 2.088.000.-TL’sına çıkarmıştır. Şirket 2006 Ocak ayında %100 Bedelli, % 200 Bedelsiz Sermaye artırımı yaparak Çıkarılmış sermayesini 8.352.000.-TL’na yükseltmiştir. Şubat 2018 Yılında %47,55 Bedelsiz, %50 Bedelli Sermaye Artırımı yaparak Çıkarılmış Sermayesini 16.500.000,00 TL’ye yükseltmiştir. 2021 Yılında %100 Bedelli Sermaye Artırımı yaparak Sermayesini 33.000.000,00 TL’ye yükseltmiştir.

1989 Kasım Ayında üretime başlayan santralimiz üretime başladığı tarihten dönem sonuna kadar 1.023 GWH net üretim gerçekleştirmiştir.

Şirketimiz Borsaya açılan İLK Yap-işlet-devret modelli Hidro Elektrik Santraldir.

Şirketimiz 14.01.2015 tarihinde Lisanssız Elektrik Üretimi kapsamında 1 MW Gönen G.E.S.’i devreye alarak Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimine Başlamıştır. Güneş Enerjisi kurulu gücünü 2018 Yılı itibari ile 8 MW çıkarmış olup, 2023 yılı itibari ile kurulu gücü 6 MW'tır. Şirketimiz 2023 yılı Kasım sonuna kadar 95.995.283 KWH net üretim gerçekleştirmiştir.

Şirketimiz, 94.400.500,00 TL sermayeli Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş’ ne %25,45 oranında iştirak sahibidir. Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan Eşen Nehri üzerinde 44,3 MW kurulu güce sahip Eşen II HES’i 10 Ağustos 2002 tarihinde işletmeye alarak elektrik üretmeye başlamıştır.

Göltaş Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin Eşen I HES’in 30 MW gücündeki 2011 yılı içerisinde ticari işletmeye alınarak üretime başlamıştır.İki santralin toplam kurulu gücü 104,30 MW olup toplam yıllık üretim kapasitesi 380 GWh olarak öngörülmektedir.Her iki santral için Lisans süresi 2009 yılında 38 yıl 4 ay 25 güne uzatılmıştır.

Şirketimizin 300’ye yakın kurucu ortağı mevcut olup borsada işlem görmektedir. Dolayısıyla model bir şirketin on binleri bulan küçük tasarrufçusu mevcuttur.

Küçük yatırımcıyı teşvik ve sermayenin tabana yayılmasında 27 yıllık şeffaf çalışmalarımız;Yap-İşlet - Devret modelinin en iyi uygulandığı ve sonuç alındığı örnek bir şirket olarak değerlendirilmelidir diye düşünüyoruz.