0 (246) 232 60 44
USD: 32.2264   EUR: 35.0538

Genel Müdür Mesajı

Genel Müdür Mesajı

  • DCIM100MEDIADJI_0017.JPG
  • DCIM100MEDIADJI_0017.JPG

2022 yılı yaşanan jeopolitik ve yerel gelişmeler nedeniyle hem dünyada hem de Türkiye’de önemli sonuçlar doğuran bir yıl olmuştur. 2020 yılındaki Covid-19 salgını nedeniyle tecrübe edilen enerji talebindeki ve fiyatlarındaki oynaklıkların etkileri devam ederken 2022 yılının başında Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş tüm ülkeler için enerji arz güvenliğinin nasıl sağlanacağı konusunda sorular oluşturmuştur. Özellikle Avrupa ülkelerinin Rusya’nın doğal gaz kesintileri karşısında yaşadığı arz sıkıntıları ve bununla başlayan sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) olan talep artışı hem küresel doğal gaz fiyatlarında hem de kömür fiyatlarında beklenmedik artışlarla sonuçlanmıştır. Küresel emtia fiyatlarındaki bu yükseliş Türkiye’de de elektrik, doğal gaz ve kömür fiyatlarında önemli artışlara neden olurken tüm tedarik zincirini etkilemiştir.

2022 yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin toplam elektrik kapasitesinin %46’sı, brüt elektrik üretiminin yaklaşık %58’i fosil yakıtlardan sağlanmıştır. Fosil yakıtlardan petrol ve doğal gazın neredeyse tamamını ithal eden bir ülke olan Türkiye’nin bu kaynaklar özelindeki bağımlılığı küresel piyasalardaki fiyat artışlarından doğrudan etkilenmesine yol açmaktadır. Bu nedenle, enerjide dışa bağımlılığını azaltmak ve cari açıktaki kırılganlığını önlemek amacıyla Türkiye’nin düşük karbonlu enerji dönüşümüne olan ihtiyacı kritik bir önem arz etmektedir

Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli, düşük karbonlu enerji dönüşümünde bir kaldıraç olma özelliğine sahiptir. Son 20 yılda özellikle güneş ve rüzgâr enerjisi kaynaklarına uygulanan modeller, politika yapıcıların iklim değişikliği ile mücadele için attıkları adımların da etkisiyle, Türkiye’nin düşük karbonlu enerji dönüşümünde beklenenden hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlamıştır. Gelinen bu noktanın daha iyi seviyelere taşınması da 2053 yılı net sıfır emisyon hedefi ile uyumlu bir amaç haline gelmiştir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik sistemine entegrasyonu bağlamında son iki yılda elektrik depolama odağıyla yapılan mevzuat düzenlemeleri ve kesintisiz bir elektrik arzı kaynağı olarak nükleer enerjinin sunduğu potansiyel, düşük karbonlu enerji dönüşümünde Türkiye’nin daha hızlı adımlar atmasına neden olacaktır.

2023 yılında ülkemizin elektrik üretimi 2022 yılına göre %0,16 azalış göstererek 324,793 milyar kWh olmuştur.  Ülkemizin kurulu gücü ise 2023 yılında devreye alınan yeni santraller ile 106.667,54 MW’a ulaşmıştır.

 

 

 

Şirketimiz 2023 yılında toplam 33.192.417 kwh elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirmiştir.