0 (246) 232 60 44
USD: 5.8446   EUR: 6.5735

Yönetim Kurulu

Taner Mirza
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Paşaoğlu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Vedat Akyol
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Tutar
Yönetim Kurulu Üyesi

H. Hüseyin Uysal
Yönetim Kurulu Üyesi

Kayhan Giritlioğlu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şinasi Olgun
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi