0 (246) 232 60 44
USD: 13.6151   EUR: 15.4356

Yönetim Kurulu

Taner Mirza
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Tutar
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Vedat Akyol
Yönetim Kurulu Üyesi

HÜSEYİN ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi

Nihal İSPİR
Yönetim Kurulu Üyesi

Kayhan Giritlioğlu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şinasi Olgun
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi